Strona główna Facebook - dołącz do nas
Firma - Akumulatorownie

Recykling akumulatorów

TAB ecoMotion to kompletny cykl – od produkcji akumulatora – od jego recyklingu. TAB sprzedaje nowe baterie poprzez własną sieć sprzedaży – podczas sprzedaży nowych baterii odbierane są zużyte. Uzyskane ze zużytych akumulatorów materiały są ponownie wykorzystywane w produkcji nowych akumulatorów.

TAB jest nie tylko producentem wysokiej jakości akumulatorów, nasza firma bierze także odpowiedzialność za zużyte materiały niebezpieczne dla środowiska. W sposób zgodny z przepisami prawa oraz nowoczesnymi technologiami ponownie wykorzystujemy takie materiały jak ołów, kwas siarkowy, polipropylen uzyskane ze zużytych akumulatorów. Co istotne taka praktyka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika końcowego.

Zgodnie z Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, punkt sprzedaży detalicznej jest zobowiązany do przyjęcia nieodpłatnie zużytych akumulatorów od użytkownika końcowego. Jeśli zaś kupujący nie przekaże zużytego akumulatora, sprzedawca zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za akumulator samochodowy i 35zł za akumulator przemysłowy (baterię). Jeśli w przeciągu 30 dni kupujący dostarczy zużyty akumulator opłata depozytowa zostaje zwrócona.

Firma TAB Polska należy do Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce. SPIAB powstało w październiku 1999 roku w celu integracji środowiska branży akumulatorowej i reprezentacji tego środowiska w rozmowach z organami administracji państwowej.

Stowarzyszenie aktywnie włącza się do prac nad przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi akumulatorami ołowiowymi (kwasowymi), a w trakcie tworzenia obowiązujących przepisów środowiskowych członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w konsultacjach jako eksperci.

Członkowie Stowarzyszenia poczuwając się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ochronę, realizują na własny koszt obowiązki jakie nakłada na nich ustawa „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej”, w tym zbiórkę zużytych akumulatorów i przekazywanie ich do recyklingu.