Strona główna Facebook - dołącz do nas
Serwis baterii trakcyjnych

Akumulator samochodowy - użytkowanie jesienią

Z nastaniem jesieni mogą wystąpić pierwsze kłopoty z rozruchem silnika samochodu. Nie zawsze winę za te kłopoty ponosi akumulator, ale od jego sprawności w dużej mierze zależy dobry rozruch.

Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia (także elektrolitu) obniża się pojemność elektryczna akumulatora. Pojemność akumulatora przy danej temperaturze otoczenia jest następu ją ca: 100% pojemności w temperaturze +25°C, 80% pojemności w temperaturze 0°C, 70% pojemności w temperaturze - 10°C, 60% pojemności w temperaturze - 25°C.

Dla akumulatorów częściowo rozładowanych pojemności będą proporcjonalnie mniejsze. Pobór energii jest zwiększony z powodu wymogu jazdy z włączony mi światła mi drogo wy mi. Obniżenie temperatury powoduje również zastyga nie oleju. W skrzyniach korbowej i biegów, wzrastają opory, jakie musi pokonać rozrusznik, stąd rośnie prąd pobierany z akumulatora podczas rozruchu.

Pod koniec września lub w październiku przezorni kierowcy wykonują mini serwis akumulatora. Warto więc: Sprawdzić poziom i gęstość elektrolitu, ewentualnie uzupełnić poziom i doładować według instrukcji producenta.

Obecnie, praktycznie wszystkie sprzedawane na rynku akumulatory spełniają normę bez obsługowości.

  • W samochodach z prądnicą prądu stałego, gdzie może występować ujemny bilans energetyczny, w razie potrzeby trzeba doładować akumulator poza pojazdem,
  • Przed rozruchem silnika należy pamiętać o wciśnięciu pedału sprzęgła, co zmniejsza opory stawiane rozrusznikowi, a tym samym zmniejsza pobór prądu z akumulatora,
  • Jeżeli samochód zimą nie będzie wykorzystywany, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać wstanie naładowanym.
  • Akumulator powinien być dobrze zamocowany w pojeździe, a zaciski biegunowe dobrze zaciśnięte i zabezpieczone warstwą wazeliny bezkwasowej.
  • Powinno unikać się całkowitego wyładowania akumulatora (nie zostawiamy włączonych odbiorników prądu po wygaszeniu silnika).