Akumulatorownie

Projektowanie i budowa akumulatorowni jako kompleksowej usługi realizowanej przez TAB Polska.

Zakres usług Naszej firmy obejmuje m.in. wykonanie projektu i realizację akumulatorowni (strona elektryczna, wentylacja, miejsca ładowania i wymiany baterii, systemy wytwarzania i dystrybucji wody zdemineralizowanej, analiza kosztów zużycia energii oraz wspomniane już wcześniej systemy nadzoru procesów ładowania baterii.

 

Akumulatorownie zamknięte to nic innego jak wydzielone pomieszczenia do ładowania baterii. W takich miejscach łatwo utrzymać porządek jak i łatwiej odwentylować pomieszczenie. Dzięki zaadoptowaniu dodatkowej powierzchni na akumulatorownie mamy wydzielone miejsca, do których mają dostęp tylko upoważnione osoby, a zaletą jest lepsza kontrola systemów ładowania i dłuższa żywotność baterii.

Akumulatorownie otwarte

Jeżeli inwestor nie dysponuje wolnym pomieszczeniem a wiadomo, że każda przestrzeń magazynowa czy produkcyjna jest na wagę złota, można zaprojektować tzw. akumulatorownię otwartą. Odpowiednie wydzielenie miejsca ładowania jak i odwentylowania w zupełności spełnia warunki funkcjonowania akumulatorowi, jak i czyni to miejsce bezpiecznym zarówno dla użytkowników jak i baterii.

Baterie w takich pomieszczeniach mogą zostać przykryte specjalnymi okapami wentylacyjnymi lub dla lepszej osłony modułami, w które wsuwane są baterie bezpośrednio z wózka widłowego.

Projektowanie instalacji zasilania prostowników oraz sterownia systemem wraz z ich wykonaniem

 

Aby ładowanie baterii odbywało się w sposób bezpieczny i kontrolowany warto zaprojektować odrębną instalację elektryczną, która jednocześnie steruje procesami wentylacji. Rozwiązanie takie pozwoli nam nie tylko oszacować koszty związane z ładowaniem baterii ale i pozwoli zredukować koszty.

Projektowanie i wykonywanie wentylacji

Aby zapewnić odpowiednie warunki w pomieszczeniach czy miejscach ładowania baterii konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniej wentylacji. Wentylowane może być całe pomieszczenie jak i tylko widzialna część (przykład z okapami). Należy pamiętać, iż prawidłowa wentylacja wraz z systemem wykrywania wodoru eliminuje strefę wybuchu w takim pomieszczeniu.

Przykład wentylacji okapowej:

Bazując na własnym doświadczeniu projektujemy dla naszych klientów ładownie baterii trakcyjnych zgodnie z Normą PN-EN 50273-3 tym samym zapewniamy bezpieczeństwo oraz kulturę pracy z bateriami jako źródłem zasilania wózków widłowych. Nasze projekty to również oszczędności dla klientów. Systemy sterowania jak i produkty, które oferujemy, zapewniają znacznie mniejszy pobór energii jak i mniejszą awaryjność.