Czujnik obecności elektrolitu w skrzyni

Liquid-in-Tray Sensor

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji akumulatorów trakcyjnych wymagane jest przeprowadzanie ich regularnych kontroli. Niezbędne jest zwracanie uwagi na wszelkie objawy pogorszenia się ich stanu i wykonywanie stosownych napraw, w szczególności w przypadku zauważenia wycieku elektrolitu i uszkodzenia izolacji. Kontrola stanu akumulatorów może być połączona z ich regularnymi przeglądami konserwacyjnymi, elementem ułatwiającym kontrolę nad pojawieniem się elektrolitu w skrzyni bateryjnej jest czujnik obecności cieczy w skrzyni.

Zapobiega awarii wycieku elektrolitu! 


Cechy

 • Dioda migająca na czerwono sygnalizuje obecność cieczy w skrzyni
 • Czujnik prosty w instalacji
 • Perfekcyjne podłączenie do styków baterii
 • Podłączenie dla baterii z przyłączami skręcanymi
 • Nie wrażliwy na złą polaryzację podłączenia
 • Odporny na działanie kwasu
 • Czujnik nie powoduje rozładowania pojedynczej celi


Zalety

 • łatwa ocena stanu skrzyni
 • zmniejszenie ilości błędów w czasie serwisu
 • wydłużenie okresu bez awarii


Korzyści

 • niższe koszty użytkowania
 • mniejsze wydatki na serwisowanie baterii
 • wydłużenie okresu do następnej inwestycji