Czujnik poziomu elektrolitu z czujnikiem termicznym baterii

Battery Electrolyte Level & Thermal Sensor

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji akumulatorów trakcyjnych wymagane jest przeprowadzanie ich regularnych kontroli. Niezbędne jest zwracanie uwagi na wszelkie objawy pogorszenia się ich stanu i wykonywanie stosownych napraw, w szczególności w przypadku zauważenia wycieku elektrolitu i uszkodzenia izolacji. 

Kontrola stanu akumulatorów może być połączona z ich regularnymi przeglądami konserwacyjnymi, elementem ułatwiającym kontrolę nad pojawieniem się elektrolitu w skrzyni bateryjnej jest czujnik obecności cieczy w skrzyni.

Cechy

 • posiada diodę LED, świecącą na zielono kiedy poziom elektrolitu jest prawidłowy
 • dioda migająca na czerwono sygnalizuje przegrzanie baterii
 • dioda śiecąca na czerwono sygnalizuje, że poziom elektrolitu jest poniżej minimum
 • czujnik prosty w instalacji
 • perfekcyjne podłączenie do styków baterii
 • podłączenie dla baterii z przyłączami skręcanymi
 • odporny na działanie kwasu
 • nie wrażliwy na złą polaryzację podłączenia
 • czujnik nie powoduje rozładowania pojedynczej celi

Zalety

 • łatwa ocena stanu niskiego poziomu elektrolitu
 • i w jednym wskaźniku sygnalizuje stan przegrzania baterii
 • zmniejszenie ilości błędów eksploatacyjnych
 • prawidłowa ocena momentu do uzupełniania wody
 • wydłużenie okresu bez obsługi

Korzyści

 • niskie koszty obsługi codziennej
 • zmniejszony nakład na zaopatrzenie w materiały do obsługi
 • niższe koszty użytkowania
 • mniejsze wydatki na serwisowanie baterii
 • wydłużenie okresu do następnej inwestycji