Czujnik termiczny baterii

Battery Thermal Sensor

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji akumulatorów trakcyjnych wymagane jest przeprowadzanie ich regularnych kontroli. Niezbędne jest zwracanie uwagi na wszelkie objawy pogorszenia się ich stanu i wykonywanie stosownych napraw, w szczególności w przypadku zauważenia wycieku elektrolitu i uszkodzenia izolacji.

Kontrola stanu akumulatorów może być połączona z ich regularnymi przeglądami konserwacyjnymi, elementem ułatwiającym kontrolę nad temperatura robocza baterii a zwłaszcza jej przegrzaniem jest czujnik termiczny sygnalizujący ten stan i umożliwia zatrzymanie tej baterii do momenty ostygnięcia do zakresu roboczego.

Temperatura jest głównym wrogiem baterii!

Temperatura jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora!

Cechy

 • dioda migająca na czerwono sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnej temperatury
 • czujnik prosty w instalacji
 • perfekcyjne podłączenie do styków baterii
 • podłączenie dla baterii z przyłączami skręcanymi
 • nie wrażliwy na złą polaryzację podłączenia
 • odporny na działanie kwasu
 • czujnik nie powoduje rozładowania pojedynczej celi


Zalety

 • łatwa ocena stanu przegrzania baterii
 • zmniejszenie ilości błędów eksploatacyjnych
 • wydłużenie okresu bez awarii
 • dłuższa żywotność baterii


Korzyści

 • niższe koszty użytkowania
 • mniejsze wydatki na serwisowanie baterii
 • wydłużenie okresu do następnej inwestycji