Systemy EUW

System mieszania elektrolitu EUW (ELEKTROLYTUMWALZUNG)

Ołowiowo-kwasowe akumulatory trakcyjne w opcji są wyposażone w system mieszania elektrolitu, którego zadaniem jest eliminowanie zjawiska rozwarstwiania się elektrolitu i zmniejszanie współczynnika ładowania. Mieszanie elektrolitu uzyskuje się za pomocą ciągłego lub przerywanego strumienia powietrza wypuszczanego w pobliżu dna, wewnątrz pojemników ogniw. Powietrze dostarczane jest elastycznymi rurkami przez pompę powietrza do wlotu powietrza w każdym ogniwie. Niezbędne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających wystąpienie pomyłki pomiędzy instalacją doprowadzania powietrza a instalacją doprowadzania wody do systemu uzupełniania wody do właściwego poziomu elektrolitu w poszczególnych ogniwach baterii. 

Cechy

 • podłączenie do instalacji za pomocą wtyczki od baterii
 • jednopunktowe połączenie systemu do instalacji
 • ładowanie w 5,5h do 6h
 • pompa do cyrkulacji zamontowana w prostowniku
 • instalacja rurkowa z PCV

Zalety

 • energooszczędny
 • mniejsze zużycie wody
 • małoobsługowy
 • skrócenie czasu ładowania
 • niższa temperatura ładowania
 • mniejsza częstotliwość serwisowania
 • zmniejszone wydzielanie gazów

Korzyści

 • o 1/3 mniejsze koszty za zużycie energii
 • 10 krotnie mniejsze koszty na uzupełnianie wody
 • mniejsze nakłady na inwestycje o 1 dłuższa żywotność
 • niższe koszty użytkowania
 • mniejsze wydatki na serwisowanie baterii
 • wydłużenie okresu do następnej inwestycji
 • niższe koszty inwestycyjne na instalacje wentylacji
 • o 1/3 szybciej dostępna bateria
 • jedna bateria zamiast dwóch