Wskaźnik poziomu elektrolitu

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji akumulatorów trakcyjnych wymagane jest przeprowadzanie ich regularnych kontroli. Niezbędne jest zwracanie uwagi na wszelkie objawy pogorszenia się ich stanu i wykonywanie stosownych napraw, w szczególności w przypadku zauważenia wycieku elektrolitu i uszkodzenia izolacji. Kontrola stanu akumulatorów może być połączona z ich regularnymi przeglądami konserwacyjnymi, na przykład w podczas uzupełniania poziomu elektrolitu. Kontrola i monitorowanie stanu użytkowanych akumulatorów musi być przeprowadzana zgodnie z instrukcjami ich producenta. Czynnością codzienną jest kontrola poziomu elektrolitu a w miarę potrzeby jego uzupełnienie Elementem ułatwiającym kontrole jest wskaźnik poziomu elektrolitu. Urządzenie sygnalizuje optycznie potrzebę uzupełnienia elektrolitu. Poziom uzupełnia się po ładowaniu do wyznaczonego poziomu np. za pomocą systemu uzupełniania wody Aqua. 

Cechy

 • posiada diodę LED, świecącą na zielono kiedy poziom elektrolitu jest prawidłowy
 • Dioda migająca na czerwono sygnalizuje, że poziom elektrolitu jest poniżej minimum
 • Czujnik prosty w instalacji
 • perfekcyjne podłączenie do styków baterii
 • podłączenie dla baterii z przyłączami skręcanymi
 • Nie wrażliwy na złą polaryzację podłączenia
 • Odporny na działanie kwasu
 • Czujnik nie powoduje rozładowania pojedynczej celi

Zalety

 • łatwa ocena stanu niskiego poziomu elektrolitu
 • zmniejszenie ilości błędów eksploatacyjnych
 • prawidłowa ocena momentu do uzupełniania wody
 • wydłużenie okresu bez obsługi


Korzyści

 • niskie koszty obsługi codziennej
 • zmniejszony nakład na zaopatrzenie w materiały do obsługi
 • niższe koszty użytkowania
 • mniejsze wydatki na serwisowanie baterii
 • wydłużenie okresu do następnej inwestycji

 

Wskaźnik / czujnik poziomu elektrolitu – Battery Electrolyte Level Sensor

ver II - wersja czujnika poziomu elektrolitu z sygnalizacją optyczną i dźwiękową Wskaźnik / czujnik poziomu elektrolitu – Battery Electrolyte Level Sensor

ver III - wersja czujnika poziomu elektrolitu z sygnalizacją optyczną i dźwiękową

ver IV wersja czujnika poziomu elektrolitu z sygnalizacją na skrzyni