Warminsko-Mazurskie

Dystrybucja baterii na terenie Polski

TAB Polska Sp. z o.o. przez cztery lata konsekwentnie tworzyła swój wizerunek solidnego Partnera w kanale dystrybucyjnym akumulatorów samochodowych, trakcyjnych i stacjonarnych.

Wiarygodność, rzetelność, terminowość oraz wysoki poziom wiedzy pracowników sprawiają, że ich rola nie ogranicza się jedynie do pośredniczenia w prostych funkcjach sprzedaży. Do każdego kontraktu wnoszona jest wartość dodana, którą stanowi doświadczenie i umiejętności związane z dystrybucją baterii i akumulatorów oraz rzetelne wsparcie techniczne przy ich montażu i konfiguracji.


Warmińsko - Mazurskie

AKMOT
14-407 Godkowo
Podągi 14
tel: (055) 249-74-51

PHU Serwis i Hurtownia NORD Józef Bujel 
82-300 Elbląg 
ul. Grochowska 11A
tel: 501 417 349

Hurtownia akumulatorów. Irena Bujel.
10-455 Olsztyn
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20
tel: 89 533 87 47